Antibakteriální gel na ruce 30 ml

Kód: GEL
Akce Novinka Tip
35 Kč
Skladem

Antibakteriální gel na ruce

  • objem: 30 ml
  • výška: 12 cm
  • šířka 3 cm

PODPOŘTE KOUPÍ DOBROU VĚC!

Detailní informace

Detailní popis produktu

Antibakteriální gel pro hygienicky čisté ruce bez použití vody a mýdla. Odstraní 99,9 % bakterií, má omezenou virucidní účinnost proti obaleným virům dle DIN EN 14476:2013+A2:2019. Biocidní produkt používejte s opatrností. Před použitím si přečtěte údaje na štítku přidaným k výrobku.

POUŽITÍ: Naneste min. 3 ml gelu do dlaní včetně záhybů na rukách, pečlivě roztírejte cca. po dobu 60 vteřin a nechte působit. Určeno pro neprofesionální použití. Vyrobeno v Německu. Datum použitelnosti podle uvedených podmínek skladování do data na obalu.

NEBEZPEČÍ: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Způsobuje podráždění očí.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal podle místních / regionálních / státních / mezinárodních předpisů. Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.

100 g výrobku obsahuje 63 g ethanolu (účinná látka).

Doplňkové parametry

Kategorie: Módní doplňky
Hmotnost: 0.4 kg